Barbackas historia

Så här växte verksamheten fram...

När Kulturhuset Barbacka öppnade 1989 var det tänkt att bli en ny bas för barn- och ungdomskulturen i Kristianstad kommun, en central plats både för besökare och personal. Verksamheten var unik, det fanns vid den tidpunkten få kulturhus i landet som arbetade med inriktning mot barn och ungdomar. Brooklyn Children's Museum i New York, grundat 1899, var en inspirationskälla för utvecklandet av Kulturhuset Barbacka likväl som Tom Tits Experiment som invigdes 1987 i Södertälje. Tanken bakom verksamheten vid Barbacka var att integrera natur, kultur och teknik.    Då verksamheten startade 1989 arbetade tre pedagoger på Barbacka inom områdena drama-, musik- och museipedagogik. Tillsammans producerade och genomförde personalen föreställningar och aktiviteter för barn och man erbjöd också kurser bildskola och dramaverkstad. Med stöd av Barbacka vänförening kunde kulturhuset ha generösa öppettider på kvällar och helger.

Samarbetet med föreningslivet var under 1990-talet mycket aktivt. Blue Bird Jazzclub, som bildades 1951, fick egna lokaler i huset och genomförde flera konserter. Ett flertal konstutställningar arrangerades även på kulturhuset Barbacka i samarbete med Konstforum och Konstföreningen i Kristianstad, numera Kristianstads konsthalls vänner. 

Kultur är idag det övergripande ämnet för programverksamheten på Barbacka. Den tidigare kombinationen med natur och teknik har ersatts av frågor som rör miljö och sociala aspekter. Barbackas verksamhet riktar sig fortfarande till barn och ungdomar både genom skol- och fritidsverksamhet. Skolorna i Kristianstad kommun erbjuds aktiviteter utifrån en bred meny, via Kulturnyckeln, som riktar sig till barn och ungdomar mellan 3 till 16 år. Målet är att alla skolelever i kommunen ska få ta del av verksamheten vid Kristianstads olika kulturinstitutioner och både i form av föreställningar av professionella kulturutövare samt själva vara aktiva och skapande.

På fritiden erbjuder Barbacka allt från pyttedans för treåringar till kurser inom slöjd, dans och  teater för de äldre barnen. Att Barbacka sjuder av liv under skolloven är självklart och sedan 1996 erbjuds barn mellan 11 och 16 år att delta i ett kulturläger under sommarlovet. Mer som finns på programmet är lördagarnas Lilla Stjärnserien, BarbackaLive ett par gånger per termin, Torsdagspuls varje torsdag, prova-på-verksamhet i form av 3 x 3 kulturmöten, babycafé mm. 

Verksamheten på kulturhuset Barbacka har utvecklats successivt under åren som gått. Kulturhuset har växt i sin egen kostym när fler lokaler i fastigheten har börjat användas, förändrats, målats om eller bytt plats. Grindstugan, med sitt gamla kök och spökvinden, har blivit Sagostugan. Konsthallen har flyttat ut och ersatts av Kabinettet och en ny utställningshall har flyttat in. Café – för både stora och små – finns kvar men med nya lekrummen Röda Rummet och Stationen. Så här kommer det också att fortsätta. Huset är flexibelt och föränderligt och lyhört för den unga publiken men också en del av kommunens kulturpolitik.  

Texten är ett utsnitt ur broschyren Kulturhuset Barbacka – en kort historik, av Petra Pihl, 2009

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.