2,22 miljoner i Skapande skola-bidrag till Kristianstad

Uppdaterad:den 6 maj 2021 08:55Arkiverad

För trettonde året delar Kulturrådet ut Skapande skola-bidrag till landets grundskolor. 367 huvudmän ansökte och nu har beskedet kommit. Kristianstads kommun beviljas 2 220 000 kr!

Barnhänder i luften under en föreställning
2,22 miljoner kronor är summan som Kristianstads kommun får i Skapande skola-bidrag

Kulturrådet fördelar, för trettonde året, Skapande skola-bidrag till landets grundskolor. Inför läsåret 2021/2022 inkom 367 ansökningar. Nu har beslutet kommit om hur de 196 miljoner kronor som finns i potten ska fördelas. Kristianstads kommun tilldelas hela det sökta beloppet om 2 220 000 kr och är därmed den kommun i Skåne som blir beviljas näst högst belopp, efter Malmö som får drygt 6 miljoner.


Eget skapande särskilt viktigt
Syftet med Skapande skola-bidraget är att medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i förskoleklass, grundskola och i vissa särskilda utbildningsformer. Genom att erbjuda professionell kulturverksamhet både för och tillsammans med eleverna, får fler möta kultur i
olika former och möjligheterna till eget skapande ökar.

- Vi är väldigt glada över detta besked! Kristianstads kommun har de senaste åren fått en stor del av det vi sökt, men att vi får hela summan är riktigt stort. Det ligger mycket arbete bakom en så här stor ansökan och det är fantastiskt när vi kan se att det ger resultat. Vårt fokus ligger, i enlighet med Kulturrådets bestämmelser, på det egna skapandet, säger Karin Haskå, kultursamordnare för Kulturnyckeln.

Brett och komplett trots pandemi
Kulturnyckelns verksamhet påverkades liksom allt annat av pandemin, då skolbesök, studiebesök och föreställningar fick anpassas och ställas om för att kunna genomföras. Det breda utbudet av kulturupplevelser har kvarstått men flera program har fått digitaliseras eller hitta nya former.

- Inför nästa läsår har vi tagit höjd för de utmaningar som kommer i samband med en pandemi och står bättre förberedda. Att vi får beviljat hela vårt önskade Skapande skola-bidrag gör att vi inte behöver snåla in och minska ner på kulturen för Kristianstads barn och unga under nästa läsår utan vi kan köra fullt ut. Det känns bra och är kanske extra viktigt efter ett år som detta, säger Karin Haskå. 

Kommande läsårs kulturprogram för Kristianstads barn och unga presenteras om några veckor.

 

Kort om Kulturnyckeln

Kulturnyckeln är Kristianstads kommuns kulturgaranti som innebär att ALLA barn och elever har möjlighet att ta del av kultur i förskolan och grundskolan. Programmet är utformat så att olika årskurser, från 3 år i förskolan till och med årskurs 9, möter olika typer av kultur, såsom teater, kulturhistoria, litteratur, dans, musik mm. Kulturnyckeln innehåller tre delar: upplevelse, eget skapande och kompetensutveckling. Det innebär att barn/elever regelbundet möter kultur både genom att själv få delta och prova på, men också bjuds in till professionella kulturupplevelser. För att kunna göra kultur mer närvarande i undervisningen erbjuds skolans pedagoger kompetensutveckling i flera olika kulturämnen.

Skapande skola
Skapande skola är statliga medel som huvudmän årligen kan söka från Kulturrådet och syftar till att konst och kultur integreras i förskolan och grundskolan på lång sikt. Det bidrar till att barn får större möjligheter till eget skapande genom professionell kultur. Samtidigt medverkar projekten genom fördjupningen i olika konst- och kulturuttryck till nya arbetssätt i skola och förskola. 

Mer information och kontaktperson:
Karin Haskå
Kultursamordnare Kulturnyckeln0733-13 64 76
karin.haska@kristianstad.se

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.