Teater

Vill du spela teater? Kanske har du redan provat. Eller är nyfiken på att prova? Kom till oss på Kulturhuset Barbacka! Vi har kurser för dig mellan 7-19 år, både för nybörjare och för dig som har erfarenhet.

Om Barbackas teatergrupper

Till Barbackas teatergrupper anmäler du dig för ett helt läsår, alltså både höst och vårtermin. Grupperna arbetar med teaterträning där dramaövningar, lek och improvisation är en viktig del oavsett ålder.

Alla grupper arbetar med en föreställning som mål och premiär sker på våren, oftast i april eller maj.

Teaterträningen fördjupas med skådespelarövningar i takt med ålder och erfarenhet hos deltagarna. I de yngre åldrarna läggs stor vikt vid det egna skapandet och våra föreställningar improviseras fram eller skapas utifrån ett tema.

När deltagarna går i ungdomsgrupp börjar vi oftast arbeta med text och tar oss så småningom an ett färdigt manus. Teaterträningen blir mer produktionsinriktad och ungdomarna får en ökad förståelse för en teaterproduktions alla delar.

Viktigast av allt, oavsett ålder är att varje deltagare ska känna sig sedd och lyssnad på och att glädjen att skapa teater tillsammans i grupp alltid ska komma i första hand.

Praktiskt information om teaterverksamheten:
Teaterkurserna startar vecka 36.
Hösten innefattar 12 träffar plus julfest.
Våren innefattar 15 träffar inklusive föreställning och utvärdering. På våren kan extra repetitionstillfälle tillkomma.

Med reservation för ändringar och tillägg.  

Anmälan till teatergrupper läsåret 18/19 öppnar 16 augusti.

TEATERGRUPPER LÄSÅRET 18/19

MÅNDAG
Årskurs 1-3
Kl 17.00-18.30
Pedagog: Charlotta Copcutt
Pris: 680 kr/termin
Lokal: Kulan
Anmäl dig här

Årskurs 4-6
kl 18.45-20.15
Pedagog: Charlotta Copcutt
Pris: 680 kr/termin
Lokal: Kulan
Anmäl dig här 

TISDAGAR
Årskurs 5-6
Kl 16.30-18.00
Pedagog: Anton Elmgren
Pris: 680 kr/termin 
Lokal: Kulan
Anmäl dig här

Årkurs 9-gymnasiet
Kl 18.30–20.30
Pedagog: Anton Elmgren
Pris: 900 kr/termin 
Lokal: Kulan
Anmäl dig här

ONSDAGAR
Årskurs 2-4
Kl 16.30-18.00
Pedagog: Konrad Holmqvist
Pris: 680 kr/termin
Lokal: Kulan
Anmäl dig här

Årskurs 7-8
Kl 18.30-20.30
Pedagog: Konrad Holmqvist
Pris: 900 kr/termin
Lokal: Kulan
Anmäl dig här

TORSDAGAR
Årskurs 4-6
Kl 16.30-18.00
Pedagog: Nina Olsson
Pris: 680 kr/termin
Lokal: Kulan
Anmäl dig här

Anmälan till teatergrupper läsåret 18/19 öppnar 16 augusti.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.