Teaterträning våren 2021

Kulturhuset Barbacka ställde under januari om kursverksamheten så att all teaterträning inleddes med digitala träffar. Från och med vecka 10 återgick vi till fysiska träffar.

Kulturhuset Barbackas teatergrupper anmäler sig, till skillnad från dans och bild, till ett helt läsår i taget. Detta innebär att höstens befintliga grupper gick över till att ses digitalt i början av 2021, med samma deltagare, samma dagar och samma tider som hösten 2020. 

Digitala träffar pågick under vecka 4-7. Vecka 8-9 hade vi uppehåll och återgick vecka 10 till fysiska träffar. Information om restriktioner, lokaler, in- och utgång med mera har skickats ut till deltagarna via mejl, och finns också att läsa längst ned på denna sida.

Grupper höst 2020/vår 2021

Årskurs 2-3
Tid
: måndagar 16.30-18.00 
Plats: Kulturhuset Barbacka, Lilla scenen
Pris: 630 kr
Kursledare: Konrad Holmqvist

Årskurs 3-5 
Tid: Tisdagar 16.30-18.00 
Plats: Kulturhuset Barbacka, Lilla scenen
Pris: 630 kr 
Kursledare: Kalle Olofsson & Karla Bergman      

Årskurs 4-5
Tid: Tisdagar 18.30-20.00 
Plats: Kulturhuset Barbacka, Lilla scenen
Pris: 630 kr
Kursledare: Linnéa Waldemarsson & Ellen Bengtsson                          

Årskurs 5-6 
Tid: Tordagar 16.30-18.00 
Plats: Kulturhuset Barbacka, LIlla scenen 
Pris: 630 kr 
Kursledare: Lotta Copcutt                

Årskurs 6-7
Tid: Onsdagar 16.30-18.00 
Plats: Kulturhuset Barbacka, Lilla scenen 
Pris: 630 kr
Kursledare: Lottie Hüllert och Angelika Roos           

Årskurs 6-7
Tid: Torsdagar 18.30-20.00 
Plats: Kulturhuset Barbacka, Lilla scenen 
Pris: 630 kr 
Kursledare: Lotta Copcutt                

Årskurs 8
Tid: Onsdagar 18.30-20.30 
Plats: Kulturhuset Barbacka, Lilla scenen
Pris: 960 kr 
Kursledare: Lottie Hüllert och Angelika Roos 

Årskurs 9-gymnasiet 
Tid: Måndagar 18.30-20.30 
Plats: Kulturhuset Barbacka, Lilla scenen
Pris: 960 kr
Kursledare: Konrad Holmqvist                 

Vanliga frågor

  • Vad gör jag om någon som jag bor med har misstänkt eller bekräftad covid-19?

   Vi ber dig som kursdeltagare att inte komma till ditt kurstillfälle om någon som du bor tillsammans med har sjukdomssymptom eller bekräftad covid-19. När den/de som är sjuka i hushållet varit symtomfria i 48 timmar eller fått ett negativt provsvar så är du välkommen att delta igen. Hjälp oss att minska smittspridningen för dina kurskamraters och kursledarens skull. Läs mer här:  https://www.1177.se/Skane/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/minska-risken-att-du-och-andra-far-covid-19/

  • Kan jag avbryta kursen och få pengarna tillbaka?

   Anmälan är bindande och ingen reducering eller återbetalning av kursavgiften medges vid avhopp under kursens gång. Skulle du däremot skada dig eller drabbas av sjukdom som gör det omöjligt för dig att slutföra terminen, återbetalas delar av kursavgiften. Detta ska kunna styrkas med ett läkarintyg.

  • Vilka anpassningar har ni gjort i teaterverksamheten?

   • Vi har delat upp grupperna i två lokaler så att vi är max åtta personer i varje lokal. 
   • Vi gör inga övningar som innebär fysisk kontakt mellan pedagog och deltagare.
   • Vi undviker, där det är möjligt, övningar som innebär närkontakt mellan pedagog och deltagare
   • Avståndsmarkeringar är klistrade på golvet.
   • Handdesinfektion finns utplacerat både i lokalerna och utanför.
   • Vi desinficerar regelbundet material i lokalerna.
   • Grupperna har olika start- och sluttider för att minska fysiska möten.
   • Pedagoger påminner om att tvätta händerna före och efter träningen.

    

  • Var går jag in, var går jag ut?

   Alla teaterdeltagare går in via huvudentrén. Medföljande vuxen lämnar av  barnet på den lilla gården utanför huvudentrén. Här finns en ledare på plats 10 minuter före träningen och möter upp gruppen.

  • Är huset öppet för allmänheten nu?

   Nej, Kulturhuset Barbacka är fortfarande stängt för allmänheten och enbart öppen för kursverksamhet och skolverksamhet genom Kulturnyckeln. Därför ber vi dig som medföljande vuxen att vänta utanför när ditt barn är hos oss. 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.