Teaterkurser

Här kan du se vilka teaterkurser som Kulturhuset Barbacka erbjuder under hösten 2020.

Vi erbjuder kurser i teaterträning för barn och ungdomar från årskurs 2 till och med gymnasiet. Grupperna arbetar med teaterträning där dramaövningar, lek och improvisation är viktiga delar oavsett ålder.

Till Barbackas teatergrupper anmäler du dig för ett helt läsår, alltså både höst och vårtermin. Du teatertränar i grupp en gång i veckan och grupperna är åldersindelade.

I alla åldrar är dramaövningar, lek och improvisation en viktig grund. Teaterträningen fördjupas med skådespelarövningar i takt med stigande ålder och erfarenhet hos deltagarna.

I de yngre åldrarna läggs stor vikt vid det egna skapandet och våra föreställningar improviseras fram eller skapas utifrån ett tema. När deltagarna går i högstadiet och gymnasiet arbetar vi mer med text och tar oss så småningom an ett färdigt manus. Teaterträningen blir mer produktionsinriktad och ungdomarna får en ökad förståelse för en teaterproduktions alla delar.

Viktigast av allt, oavsett ålder är att varje deltagare ska känna sig sedd och lyssnad på och att glädjen att skapa teater tillsammans i grupp alltid ska komma i första hand.

 

Grupper hösten 2020

Åk 2-3
Tid: måndagar 16.30-18.00 
Ledare: Konrad Holmqvist           
Pris: 520 kr Deltagare från annan kommun 730 kr

*Åk 3-5 
Tid: Tisdagar 16.30-18.00
Ledare: Kalle Olofsson & Karla Bergman      
Pris: 520 kr Deltagare från annan kommun 730 kr

Åk 4-5
Tid: Tisdagar 18.30-20.00 
Ledare: Linnéa Waldemarsson & Ellen Bengtsson                          
Pris: 520 kr Deltagare från annan kommun 730 kr

*Åk 5-6
Tid: Tordagar 16.30-18.00
Ledare: Lotta Copcutt                
520 kr Deltagare från annan kommun 730 kr

*Åk 6-7

Tid: Onsdagar 16.30-18.00
Ledare: Lottie Hüllert                 
Pris: 520 kr Deltagare från annan kommun 730 kr 

*Åk 6-7
Tid: Torsdagar 18.30-20.00
Ledare: Lotta Copcutt                
Pris: 520 kr Deltagare från annan kommun 730 kr

*Åk 8
Tid: Onsdagar 18.30-20.30
Ledare: Lottie Hüllert 
Pris: 650 kr Deltagare från annan kommun 910 kr

Åk 9-gymnasiet (pausar 2-19 nov)
Tid: Måndagar 18.30-20.30
Ledare: Konrad Holmqvist                 
Pris: 650 kr Deltagare från annan kommun 910 kr

 

Grupper märkta med *

På grund av covid-19 fick några av våra grupper avbryta sitt pågående pjäsarbete i våras. Dessa grupper är märkta med en stjärna (*), och eftersom de fortsätter med pjäserna i höst är just dessa grupper nästan fulla. Är du intresserad av att börja teaterträna, men åldersmässigt inte passar i någon av de övriga grupperna, kan du ändå anmäla dig till en grupp med *. Vid ledig plats går det bra att hoppa in i pågående pjäsarbete. Vid full grupp hamnar du på reservplats,  men vi vet att du är intresserad och kontaktar dig om en plats blir ledig.

 

Övrigt bra att veta:

Hösten innefattar 12 träffar och vårterminen 15 träffar. Alla grupper arbetar med ett uppspel eller en föreställning som mål. Detta läsår sker föreställningar både på höstterminen och vårterminen. Något extra repetitionstillfälle kan tillkomma i samband med det. Deltagaravgiften betalas terminsvis och är högre på våren pga fler kurstillfällen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.