Kurser inom dans, teater och bild

Förändringar i kursverksamheten: 2-19 november pausar flera av Kulturhuset Barbackas kurser inom dans och teater.

Med hänvisning till Folkhälsomyndighetens nya striktare råd gällande Skåne har vi beslutat att omedelbart pausa de kurser i Kulturhuset Barbackas verksamhet där alla eller några av deltagarna är äldre än 15 år.

Vi är medvetna om att detta även drabbar yngre deltagare i vissa grupper, men ser detta ändå som det bästa och tydligaste alternativet. Förutom kurserna pausas också verksamheten KabLab.

Uppehållet gäller måndag 2 november– torsdag 19 november och de kurser som pausas är: 

Teater åk 9-gymnasiet – måndag
Balett 1 – måndag
Balett 2 – måndag
Danskompaniet – måndag
Fokus Koreografi – tisdag
Hiphop/Street 1 – tisdag
Hiphop/Street 2 – tisdag
Modern 1 – onsdag
Jazz öppen – onsdag
Modern 2 – onsdag
Hiphop/street 1– torsdag
Hiphop/Street 2 – torsdag
Feminine Vibe – torsdag
Hiphop/Street 3 – torsdag

Information har gått ut via mejl till alla berörda kursdeltagare. Vi återkommer med mer information längre fram.

 


  

DANS

Till Barbackas dansgrupper anmäler du dig till en termin i taget. Vi har ett brett utbud inom olika dansstilar (jazz, street, balett, barndans med flera) och ett åldersspann från 4 till 25 år. Fokus i kurserna ligger på dansglädje och samspel, varje deltagare ska känna sig sedd och lyssnad på.  

TEATER

Till våra teatergrupper anmäler du dig för ett helt läsår, alltså både höst och vårtermin. Grupperna är åldersindelade från årskurs 2 till och med gymnasiet. I alla åldrar är dramaövningar, lek och improvisation en viktig grund.

BILD

Vår bildkurs kallas för Ateljé Sture och vänder sig till ungdomar från 13 år. Vi anpassar kursen utifrån varje individ så den fungerar bra för de som behöver lite extra stöd eller som kanske vill men har lite svårt för sociala sammanhang. 

 

Bra att veta om kurserna 

Barbackas kurser startar vecka 36, med undantag för bildkursen som startar vecka 37. Mer detaljer finns att läsa under varje kursbeskrivning. Vid för lågt deltagarantal kan kurser inte starta. Ibland är en kurs mycket populär. Vi tillämpar då ett kösystem. Du som anmält dig kommer då att informeras om detta. Generellt sker inget intag efter tredje kurstillfället. Efter första tillfället debiteras full avgift. Syskonrabatt finns. Deltagare från annan kommun betalar högre avgift. Info om denna finns vid varje kursbeskrivning.

Om kurstillfällen ställs in på grund av sjukdom ersätts deltagaren med nytt kurstillfälle. Samtliga kurser bokas via Kulturhuset Barbackas hemsida. Välj kurser och se bokningsinformation för respektive kurs.

Anpassningar för minskad smittspridning

  • Vi har minskat maxantalet deltagare i grupperna och sett över starttiderna så att grupperna startar vid olika klockslag.
  • Möjlighet till handtvätt finns nära alla kurslokaler och handsprit finns i alla kurslokaler.
  • Vi rekommenderar medföljande personer att sprida ut sig i olika lokaler på entréplanet.

 

Hör av dig till receptionen om du har några frågor. 

Har du inte råd med kursavgiften? Läs mer under relaterade Dokument.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.