Kulturgala 12 november 2021

Efter ett års uppehåll är vi tillbaka för att hylla våra pristagare. Vi ses på Kulturkvarteret 12 november. Varmt välkomna!

Helene Persson. Foto: Funke

Nu äntligen tror och hoppas vi att Kulturgalan kan genomföras i år. En kväll fylld med kultur, underhållning, prisutdelning och möten.

Priser och stipendier som delas ut:

Kristianstads kommuns kulturpris

Priset är på 50 000 kr och tilldelas någon som har utfört värdefulla insatser på kulturens område och som är född, bosatt eller utövar sin verksamhet i kommunen. 

Kristianstads kommuns kulturstipenium

Stipendiet är på 25 000 kr och delas ut till yngre, lovande kulturarbetare som är födda eller bosatta i kommunen, som bidrag till fortsatt utbildning eller annan utvecklande verksamhet. 

Kristianstadsbladets Kultur- och nöjespris

Ett pris som prisar de lokala kulturröster som har gjort skillnad det senaste året. 

Sparbanken Skånes stipendium för ung kulturtalang

Stipendiet är på  7 000 kr. Villkoret är att stipendiaten är max 25 år och född eller bosatt i Kristianstad, Osby, Hässleholm eller Östra Göinge kommuner. I första hand är stipendiet tänkt som stimulans till yngre lovande kulturtalanger, som bidrag till fortsatt utbildning eller till annan utvecklande verksamhet.

Bakgrund till Kulturgalan

Kulturgalan Kristianstad arrangerades första gången 2015 i Kulturkvarteret Kristianstad. Arrangörer var Kristianstads kommun, kultur- och fritidsförvaltningen och Kristianstadsbladet med Musik i Syd. Syftet var att skapa ett arrangemang, en mötesplats och en värdig inramning för utdelning av Kristianstads kommuns kulturpris och kulturstipendium samt Kristianstadsbladets Kultur- och Nöjespris. Ambitionen var också att sätta fokus på kultur och kulturaktörer i kommunen.

Arrangörer

Vi som gör detta möjligt är Kristianstads kommun, Kristianstadsbladet och Sparbanken Skåne.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.