Kulturgala 17 november 2023

Vi firar kommunens kulturpristagare och kulturstipendiat. Kristianstadsbladets Kultur- och nöjespris delas ut och Sparbanken Skåne delar ut två stipendier till unga kulturtalanger. Allt blandat med mingel, samtal, musik och annan underhållning.

Kulturkvarteret 17 november kl. 19.00

Priser och stipendier som delas ut:

Kristianstads kommuns kulturpris

Kristianstads kommuns kulturpris är på 50 000 kronor och tilldelas någon som har utfört värdefulla insatser på kulturens område och som är född, bosatt eller utövar sin verksamhet i kommunen.

Kristianstads kommuns kulturstipendium

Ett kulturstipendium på 25 000 kronor delas ut till yngre, lovande kulturarbetare som är födda eller bosatta i kommunen, som bidrag till fortsatt utbildning eller annan utvecklande verksamhet.

Kristianstadsbladets Kultur- och nöjespris

Ett pris som prisar de lokala kulturröster som har gjort skillnad det senaste året. 

Sparbanken Skånes stipendium för ung kulturtalang

Stipendiet är på 10 000 kr. Villkoret är att stipendiaten är max 25 år och född eller bosatt i Kristianstad, Osby, Hässleholm eller Östra Göinge kommuner. I första hand är stipendiet tänkt som stimulans till yngre lovande kulturtalanger, som bidrag till fortsatt utbildning eller till annan utvecklande verksamhet.

Bakgrund till Kulturgalan

Kulturgalan Kristianstad arrangerades första gången 2015 i Kulturkvarteret Kristianstad. Arrangörer var Kristianstads kommun, kultur- och fritidsförvaltningen och Kristianstadsbladet med Musik i Syd. Syftet var att skapa ett arrangemang, en mötesplats och en värdig inramning för utdelning av Kristianstads kommuns kulturpris och kulturstipendium samt Kristianstadsbladets Kultur- och Nöjespris. Ambitionen var också att sätta fokus på kultur och kulturaktörer i kommunen.

Arrangörer

Vi som gör detta möjligt är Kristianstads kommun, Kristianstadsbladet och Sparbanken Skåne.

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.