Kulturgala 13 oktober 2017

Tack för i år. Vi ses 12 oktober 2018!

Om priserna

Kristianstads kommuns kulturpris och kulturstipendium är på 50 000 kr respektive 25 000 kr. Priset tilldelas någon som har utfört värdefulla insatser på kulturens område och som är född, bosatt eller utövar sin verksamhet i kommunen. Stipendiet delas ut till yngre, lovande kulturarbetare som är födda eller bosatta i kommunen, som bidrag till fortsatt utbildning eller annan utvecklande verksamhet.

Kristianstadsbladets Kultur- och Nöjespris är ett pris som prisar de lokala kulturröster som har gjort skillnad det senaste året.

Sparbanken Skånes stipendier för unga kulturtalanger: Omfattar tre stipendier på 7 000 kr vardera. Villkoret är att stipendiaten är max 25 år och född eller bosatt i Kristianstad, Osby, Hässleholm eller Östra Göinge kommuner,
I första hand är stipendiet tänkt som stimulans till yngre lovande kulturtalanger, som bidrag till fortsatt utbildning eller till annan utvecklande verksamhet.

Bakgrund till Kulturgalan

Kulturgalan Kristianstad arrangerades första gången 2015 i Kulturkvarteret Kristianstad. Arrangörer var Kristianstads kommun, kultur- och fritidsförvaltningen och Kristianstadsbladet med Musik i Syd. Syftet var att skapa ett arrangemang, en mötesplats och en värdig inramning för utdelning av Kristianstads kommuns kulturpris och kulturstipendium samt Kristianstadsbladets Kultur- och Nöjespris. Ambitionen var också att sätta fokus på kultur och kulturaktörer i kommunen.

Arrangörer

Vi som gör detta möjligt är Kristianstads kommun, Kristianstadsbladet och Sparbanken Skåne.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.