Rbok - bokning och bidragssystem

Rbok är kommunens bokningssystem för idrottsanläggningar samt aktivitetsbokningar för kommunala läger och simskolor. Dessutom ett system för föreningar att ansöka om bidrag från kultur och fritid.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.