Historien bakom

Ett badhus är ett av de svåraste, känsligaste och dyraste hus man kan bygga. För att få mest och bäst badhus för investerade pengar, började kommunen redan hösten 2014 att utreda placering, innehåll och ekonomi.

Efter att ha prövat ett stort antal mer eller mindre tänkbara placeringar blev slutsatsen att det skulle bli bäst badhus på den tomt med goda grundläggningsförhållanden som kommunen ägde bredvid högskolan.

Kommunfullmäktige tog beslutet om att bygga Kristianstads nya badhus på Näsby 15 december 2015. Första spadtaget togs 11 februari 2020 och den 30 september 2022 är det dags för invigning, på dagen 65 år efter invigningen av Tivolibadet. Peab har varit totalentreprenör i projektet i ett så kallat partneringupplägg.

Näsby står inför stor förändring. Här byggs många nya bostadsområden, skolor, förskolor och Krinova är en av tillväxtmotorerna i nordöstra Skåne. Badhuset är en viktig pusselbit i den nya stadsbilden.

Lång historia av bad på Näsby

Den 18 maj 1923 invigdes Kungliga Norra skånska infanteriregementets kaserner på Näsby och 15 år senare byggdes en utomhusbassäng för idrott av olika slag.

Bassängen invigdes 16 juli 1936 och fylldes igen i slutet av 1970-talet efter omfattande problem med reningsanläggningen. Innan dess hade den använts flitigt för simundervisning och andra övningar. Bassängen var dessutom tävlingsplats för Militära VM i hindersim 1959.

Det fanns öppettider även för allmänheten så att de boende på Näsby kunde ta sig ett dopp varma sommardagar. I dess omedelbara närhet anlades 1939 en idrottsplats och spår av denna kan fortfarande skönjas på platsen i form av stor gräsbevuxen yta och en läplantering i form av tätt satta oxlar. Det igenfyllda badet kan lokaliseras genom en hårdgjord yta strax under grässvålen. Invallningarna är annars det enda som är kvar av dessa anläggningar och de är i dag bevuxna med stora träd.

Tivolibadet har varit till glädje och nytta mellan 1957 och 2022

Tivolibadet invigdes 1957 och har tjänat kristianstadsborna väl genom åren. Men nu är det uttjänt och ersätts med Kristianstads badrike, ett nytt spännande badhus på Näsby intill Krinova och Högskolan Kristianstad.

Vad som ska hända med Tivolibadet när Kristianstads badrike öppnar, är ännu inte bestämt.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.