Våtbastu inne

Våtbastu är den bastun som brukar kallas för den klassiska bastun. Tempereraturen ligger mellan 75-80 grader.

Våtbastu är den bastun som brukar kallas för den klassiska bastun. Tempereraturen ligger mellan 75-80 grader.  I våtbastun används vatten på stenarna för att öka luftfuktigheten. Detta utförs av bastuvärden under våra aufguss-sittningar. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.