Målbeskrivningar för simkunnighet

Målbeskrivning och metodstegen är utformad enligt riktlinjer från Svenska Livräddningssällskapet. Vissa justeringar är gjorda för att passa verksamheten bättre.

Kunskapsmål åk 1 

Genomförs av simlärarna: 

·    Simma 25 m i bröstläge samt 10 m i ryggläge 

·    Dyk under en rockring eller dylikt

·    Titta under vattnet 

·    Hoppa i från kanten – grunt vatten 

·    Plocka upp föremål på botten – grunt vatten 

·    Komma upp ur bassängen utan hjälp av trappa – grunt vatten 

·    Glidövningar 

·    Flytövningar 

·    Livsfarligt läge – hur undviker man det i en nödsituation 

·    Förlängda armen 

·    Falla framåt få huvudet under vattnet och ta sig tillbaka till kanten utan flythjälpmedel, ta sig upp ur bassängen utan hjälp av trappa på djupt vatten 

Genomförs av skolans personal i skolan: 

·    Medvetandekontroll 

·    Ropa på hjälp 

·    Skapa öppen luftväg 

·    Bad, båtvett samt flytvästanvändning  

·    Larmrutiner 112 

Kunskapskrav åk 5 

Genomförs av simlärarna: 

·    Dyka/falla i och därefter direkt simma: 200 m varav 50 m i ryggläge 

·    Plocka upp föremål – 1 m djupt vatten från kanten 

·    Livboj 25 m utsim, 25 m bogsering med jämnstor kamrat 

·    Komma upp ur bassängen utan hjälp av trappa 

Genomförs av skolans personal i skolan: 

·    Repetition av medvetandekontroll, ropa på hjälp, öppen luftväg, andningskontroll,  stabilt sidoläge och larma 112 

·    Mun-till-mun-andning på ett barn som inte andas själv 

·    Bad, båt och isvett 

·    Medvetandekontroll, ropa på hjälp, öppen luftväg, andningskotroll, stabilt sidoläge,  larma 112 och mun-till-mun-andning 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.