Hitta på Badriket

Ta hjälp av våra orienteringskartor för att hitta rätt inne på Badriket.

badhuset-plan 1_NY.png

badhuset-plan 2.png

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.