Rbok - bokning och bidragssystem

Rbok är kommunens bokningssystem för idrottsanläggningar samt aktivitetsbokningar för kommunala läger och simskolor. Dessutom ett system för föreningar att ansöka om bidrag från kultur och fritid.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.