Skolbad

En viktig del i elevernas skolgång är kunna simma och hantera olika situationer som kan uppstå vid vatten. Att bada, leka och träna i vatten kan också vara roliga och utvecklande inslag i undervisningen.

Boka banor och bassänger 

Skolor bokar bana och bassäng i genom vårt bokningssysten Rbok.

Rutiner vid brandlarm för skolpersonal

Vi har ett automatiskt brandlarm på Tivolibadet. När larmet går ljuder en uppmärksamhetston innan en röst meddelar alla att lämna byggnaden. Detta sker på svenska och engelska. Badmästarnas uppgift vid larm är att kontrollera, utrymma samt möta upp räddningstjänsten för avrapportering.

För skolpersonalen gäller att se till att alla elever från respektive skola kommer upp ur bassängen för att sedan direkt bege sig mot närmaste nödutgång och vidare mot samlingspunkten som är korsningen Tivolibadsgatan / Lilla Bangårdsgatan vid Barbacka. Kontrollera att samtliga elever är återsamlade omgående. Om någon saknas meddela omedelbart räddningstjänsten. Vid behov kommer dörrarna öppnas upp till Barbacka.

Det är viktig att skolpersonalen visar eleverna var återsamlingsplatsen är.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.