Bygget av badriket

Är du intresserad av att läsa om tillkomsten av Badriket, finns information här.

 

Om Kristianstads badrike

Ett badhus är en plats för att njuta, motionera, leka och lära sig den livsviktiga simningen. Kristianstads badrike ska bli en härlig och hälsosam mötesplats för människor i alla åldrar. Det ska givetvis ha bassänger för plask och lek men också för träning, undervisning och rehabilitering. En relaxavdelning med takterass och flera spännande bastubad finns också med.

 

Ritning och en beskrivning över Kristianstads badrike. Klicka här för zoombar bild.

 

Det är viktigt att bygga det nya badhuset på ett säkert och hållbart sätt. Det är ett av de svåraste, känsligaste och dyraste hus man kan bygga. Därför gjordes en grundlig förstudie för bygget. En projektgrupp med representanter för olika kommunala förvaltningar och verksamheter har sedan hösten 2014 haft i uppdrag att utreda placering, innehåll och ekonomi. Efter att ha prövat ett stort antal mer eller mindre tänkbara placeringar blev slutsatsen att det skulle gå att få bäst badhus för pengarna på den tomt med goda grundläggningsförhållanden som kommunen ägde bredvid högskolan. Det kommer att bli enkelt att ta sig till badhuset med cykel, buss, bil eller till fots.

Kristianstads badrike ska byggas färdigt sommaren 2022 och trimmas in för att kunna invigas på hösten samma år. Peab är totalentreprenör i projektet som drivs i ett så kallat partneringupplägg.

Vad händer just nu?

 • Byggnadens stomme är färdig och installationerna pågår för fullt på insidan.

Att bygga ett badhus...

Det är en lång process att bygga ett nytt badhus och projektet påbörjades redan 2011. Det är kommunfullmäktige som beslutar i frågan och det som har beslutats är att:

 • Bygga ett nytt badhus på Näsby.
 • Totalkostnaden för badhuset får bli max 510 miljoner kronor. Därtill kommer kringarbeten i området för cirka 15 miljoner kronor.
 • Badhusets innehåll ska bygga på den förstudie som genomfördes 2015. En revidering har sedan gjorts, vilket innebär att det byggs tio träningsbanor istället för åtta och en separat hoppbassäng.

Vanliga frågor

 • Varför behöver vi ett nytt badhus?

  Tivolibadet invigdes 1957 och har sett sina bästa dagar. Redan 2011 gjordes en utredning som visade att badhusbyggnaden hade så stora brister att det inte var meningsfullt att renovera det för framtiden.

  Det uppstår nya sprickor i betongen som måste tätas efterhand. För att stötta konstruktionen har det varit nödvändigt att bygga förstärkningar, så kallade stämpor, på utsatta ställen på våningen under bassängerna. Byggnaden besiktigas kontinuerligt både av egen personal och av externa experter så att byggnaden är säker, men det går inte att fortsätta särskilt mycket längre.

  Kommunen har redan lagt många miljoner på att förlänga livet för huset och kostnaden ökar i takt med att tiden går.

  Påfrestningarna på ett badhus är större än på de flesta byggnader. Det finns därför ingen  möjlighet att rädda Tivolibadet genom ytterligare renovering. Både den äldre och den nyare byggnadsdelen har alltför stora brister.

  Slutsatsen har därför blivit att Kristianstad behöver ett nytt badhus.

 • Varför placeras det nya badhuset på Näsby

  Näsby är en stadsdel som står inför stor förändring. Här byggs många nya bostadsområden, skolor, förskolor och Krinova är en av tillväxtmotorerna i nordöstra Skåne. Badhuset kommer att bli en viktig pusselbit i den nya stadsbilden.

  Placeringen har utretts länge och grundligt. Det har längs vägen diskuterats flera förslag, bland annat Tivolibadets befintliga plats, Naturum, bangårdsområdet, Kristianstads arenaområde, Ishallen, med flera platser

  Ingen av de alternativa platserna har visat sig vara praktiskt genomförbara av olika anledningar. Den största generella problematiken är grundläggningsförhållandena i markerna.

 • Kommer det att finnas hopptorn och hoppbassäng?

  Ja! I en separat hoppbassäng byggs en 1-meters och 3-meter svikt samt en trampolin i ett 5-meterstorn. Den djupa hoppbassängen kan också till exempel dykare och undervattensrugbyspelare träna.

 • Blir det varmvattenbassänger? Hur många?

  Ja! Det blir tre varmvattenbassänger. I dem kan vi erbjuda babysim, rehab-träning och simundervisning.

 • Kommer det att finnas en vattenrutschbana?

  Ja! I familjebadet kommer det att finnas två större vattenrutschbanor med egen landningszon för de åkande. Det kommer även att finnas en "trippelrutsch" vid bassängen och en mindre rutschbana för småttingarna i småbarnsbassängen.

 • Jag vill bada bastu, finns det bara i relaxavdelningen?

  Nej. Det finns även möjlighet att bada bastu i anslutning till allaktivitets- och familjeomklädningsrummen. I relaxen blir det även flera olika specialbastur - exempelvis aufguss och IR-bastu.

 • Hur blir det med parkeringar vid badhuset? Blir det bättre bussförbindelser?

  Det finns och planeras för goda parkeringsmöjligheter kring det nya badhuset. Det blir en säker hållplats för skolbussar. Platsen förses även givetvis med goda bussförbindelser. Restiden från Kristianstads C kommer även att minska i framtiden med utbyggnaden av Kristianstadslänkens tredje etapp.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Läs mer

Andra byggprojekt

Det händer mycket i Kristianstad. Flera andra stora byggprojekt pågår eller ska påbörjas inom kort.

Andra byggprojekt Läs mer