Boka idrottsanläggning

Vad gäller för verksamhet i de kommunala idrottsanläggningarna efter de nya, förändrade restriktionerna? Den senaste ändringen är att alla åldrar nu kan ha tränings- och tävlingsverksamhet både inomhus och utomhus. Verksamheten ska dock ske utomhus om det är möjligt.

Tivolibadet har fortsatt stängt för allmänheten. Om förändringar sker kommer också informationen uppdateras. Ett ansvar vilar på respektive förening, företag och privatpersoner att följa de förhållningsregler som här förmedlas.  

För föreningar som bedriver verksamhet i en föreningsdriven anläggning anser kommunen att det är viktigt att råden följs även i dem. Det är också viktigt att föreningslivet i Kristianstads kommun lyssnar in vad som gäller i just Skåne och inte bara lyssnar in budskap från sina respektive nationella förbund. 

Pandemilagen

I kommunala idrottsanläggningar inomhus har kommunen beräknat maxantal besökare som får vistas i verksamhetslokalen och det finns en skylt med denna information vid respektive verksamhetslokal. Kommunen har också angett var man ska ta sig in till en kommunal idrottsanläggning inomhus och var man tar sig ut från samma idrottsanläggning. Detta är gjort för att undvika trängsel. Det åligger respektive förening, företag eller privatperson att tillse att detta följs och att trängsel undviks. Det finns också tvål och vatten, alternativt handdesinfektion, vid respektive idrottsanläggning. 

Notera att omklädningsrummen generellt är stängda för ombyte, med undantag för Tivolibadet och Kristianstads ishall, och ska i inomhushallar endast användas för passage in till verksamhetslokalerna. 

Skulle den som hyr en kommunal idrottsanläggning inomhus se att det saknas skylt med maxantal besökare, alternativt att det saknas möjlighet att tvätta händerna, så vill vi att ni direkt kontaktar fritid@kristianstad.se

Detta gäller i kommunala idrottsanläggningar både inomhus och utomhus

 • Öppna för verksamhet för alla åldrar.
 • Omklädningsrummen är generellt stängda. Undantag är Tivolibadet och Kristianstads ishall, då det i dessa fall bedöms som ett mer smittsäkert alternativ. Övriga omklädningsrum kan öppnas om behov uppstår vid matcher. Kontakta i så fall i god tid kultur- och fritidsförvaltningen på fritid@kristianstad.se. I dessa fall åligger det arrangerande förening att tillse att pandemilagen följs, med begränsningar i samtida antalet personer i respektive omklädningsrum.

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar som bedriver verksamhet i kommunala idrottsanläggningar:

 • När det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus
 • Minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
 • Endast genomföra matcher och tävlingar i mindre omfattning
 • Endast genomföra mindre läger och cuper
 • Inget av ovanstående gäller yrkesmässig idrott samt skolverksamhet.

Åtgärderna gäller så länge inget annat meddelas.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.