Parker och grönområden

Kristianstad är en grön stad med många parker och grönområden att besöka. Tivoliparken är Kristianstads stadspark. Där finns bland annat Hälsoträdgården.

Parker och grönytor är viktiga för att skapa attraktiva samhällen då de erbjuder både lek, återhämtning och motion. De har också en annan viktig funktion med att ta hand om nederbörd.

Strax utanför stadskärnan finns biosfärområdet Kristianstads vattenrike, som är utsett av UNESCO som ett modellområde för hållbar utveckling.

Tivoliparken - Kristianstads stadspark

Tivoliparken

Kristianstads stadspark Tivoliparken har anor från tidigt 1800-tal. Det som började som en promenadpark är idag en stadspark med rum för både kultur och aktiviteter. I parken finns många ovanliga trädarter och ett flertal träd är både gamla och stora. Här finns, utöver stora grönytor, också en stor lekplats med vattentema, voljärer med spännande fågelarter, Tivoliteatern, en utomhusscen och Hälsoträdgården.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.