Parker och grönområden

Kristianstad är en grön stad med många parker och grönområden att besöka.

Parker och grönytor är viktiga för att skapa attraktiva samhällen då de erbjuder både lek, återhämtning och motion. De har också en annan viktig funktion med att ta hand om nederbörd.

Strax utanför stadskärnan finns biosfärområdet Kristianstads vattenrike, som är utsett av UNESCO som ett modellområde för hållbar utveckling.

Tivoliparken - Kristianstads stadspark

Kristianstads stadspark Tivoliparken har anor från tidigt 1800-tal. Det som började som en promenadpark är idag en stadspark med rum för både kultur och aktiviteter. I parken finns många ovanliga trädarter och ett flertal träd är både gamla och stora. Här finns, utöver stora grönytor, också en stor lekplats med vattentema, voljärer med spännande fågelarter, Tivoliteatern, en utomhusscen och Hälsoträdgården.

Hälsoträdgården

Alla är välkomna till Hälsoträdgården i Tivoliparken. Det är en unik mötesplats för alla åldrar med en stor trädgård och ett växthus med ett orangeri. Trädgården är en läkande miljö, en aktivitets- och arbetsplats men också ett intressant och spännande besöksmål. Det finns ingen servering i Hälsoträdgården, men det går bra att ta med sin egen fikakorg och sätta sig i trädgården eller växthuset.

Kommunens tekniska förvaltning, C4 Teknik, har hand om utvecklingen och samordningen i trädgården. Projektledare och trädgårdsmästare i Hälsoträdgården är Hermin Wendt Linder. Skötseln utförs tillsammans med grupper, föreningar och allmänhet som är engagerad i trädgården under ledning av trädgårdsmästaren. Under vardagar och när olika grupper har aktiviteter i Hälsoträdgården är det bara att gå in i växthuset, se sig omkring eller sätta sig ned en stund. Själva trädgården är alltid öppen för besök.

Ett 50-tal personer deltar i organiserad verksamhet i trädgården. Deltagare i samverkansgruppen kommer från:

 • Hälsoträdgårdens vänner
 • Omsorgsförvaltningen
 • Folkuniversitetet, Konsensus
 • Kristianstads trädgårdsförening
 • Gymnasiesärskolan, Barn och ungdomsförvaltningen
 • Orangeriets vänner
 • Arbete och välfärdsförvaltningen
 • C4 Teknik

Idag är det bara de föreningar och organisationer som ingår i Samverkansrådet som får boka lokalerna, för att lokalerna i största möjliga mån ska vara tillgängliga för allmänheten. Samverkansgruppens medlemmar gör sina bokningar genom trädgårdsmästaren. Under dagtid är dock alla välkomna och sätta sig ute trädgården eller inne i växthuset!

Programverksamhet

Under året kommer det att finnas programverksamhet för olika åldrar i trädgården. Håll utkik på kommunens hemsida eller klicka in på Hälsoträdgårdens vänners hemsida!

Öppen trädgård på tisdagar

Varje tisdag kl. 9.30 - 12 träffas människor i olika åldrar och bakgrund för att umgås och arbeta i trädgården tillsammans. Den öppna trädgården är öppen för alla som vill delta i det praktiska trädgårdsarbetet, umgås med andra trädgårdsintresserade och njuta en stund i trädgården. Vi brukar börja med att fika tillsammans till självkostnadspris. Därefter berättar trädgårdsmästaren vad som är aktuellt att göra i trädgården och alla hjälper till efter sin förmåga.  Ta på oömma kläder, glatt humör och kom förbi!

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.