Motionsspår och utegym

Det finns 7 motionsspår samt 8 utegym på olika platser i kommunen. Några av dem ansvarar kommunen för och andra ansvarar föreningar för.

Kommunen ansvarar för följande motionsspår

Södra Björket med start intill Kristianstad Arena/Kristianstads IP. Här finns tre spår – 950 meter, 3 300 meter samt 4 300 meter (delar av detta har elbelysning).
Karta över södra Björkets motionsspår

Vä/Klackabacken med start intill Väbadet. Här finns ett elljusspår - 1 250 meter.
Karta över elljusspåret i Vä/Klackabacken

Åhus med start intill Åhus camping. Här finns ett elljusspår - 1 500 meter. PAN-Kristianstad har även en motionsslinga med start i samma område.
Karta över motionsspåren i Åhus

Rutin för genomgång av kommunala motionsspår
Vintertid - en gång per månad
Sommartid - en gång varannan vecka

Tider för elljus i kommunala motionsspår
Från kl. 05.30 tills solen går upp
Från solen går ner fram till kl. 22.30

Föreningar ansvarar för följande motionsspår

Bockeboda: Ett elljusspår som är 2 500 meter. Det finns dessutom ett flertal andra spår upp till 15,3 km. Start från Härlövs IF:s klubbstuga Bockatorpet. Mer information hittar du på Härlövs IF:s hemsida.

Degeberga: Ett elljusspår som är 2 000 meter och ett spår som är 5 000 meter. Båda med start från Hembygdsparken.

Lerjevallen: Ett elljusspår samt ett antal andra spår med varierande längd. Start från stiftelsen Lerjevallens stuga vid Lerjesjön.

Tollarp: Ett elljusspår som är 2 500 meter och flera spår med varierande längd utan belysning. Start från FK Åsens klubbstuga i Stackedala.

Samtliga spår (=markerade stigar) finns utritade på Kristianstadskartan, under rubriken Uppleva & göra, Motionsleder.

Utegym

Det finns utegym på 8 platser i kommunen:
Vid Kristianstads arenaområde, Bockeboda/Bockatorpet, Kulltorp vid Kulltorpet, Parkstaden vid Skogsvägen, Öllsjö i stadsdelsparken, på Österäng, på Vilans spontanidrottsplats och vid Åhus Seaside. På kartan som finns under relaterad information kan du se precis var de ligger. 

Information om vilken utrustning som finns på respektive utegym kommer att läggas till under hösten.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.