Motionsspår och utegym

Det finns 7 motionsspår och 4 hälsospår samt 7 utegym på olika platser i kommunen. Några av dem ansvarar kommunen för och andra ansvarar föreningar för.

Kommunen ansvarar för följande motionsspår

Södra Björket med start intill Kristianstad Arena/Kristianstads IP. Här finns tre spår – 950 meter, 3 300 meter samt 4 300 meter (delar av detta har elbelysning).
Karta över södra Björkets motionsspår

Vä/Klackabacken med start intill Väbadet. Här finns ett elljusspår - 1 250 meter.
Karta över elljusspåret i Vä/Klackabacken

Åhus med start intill Åhus camping. Här finns ett elljusspår - 1 500 meter. PAN-Kristianstad har även en motionsslinga med start i samma område.
Karta över motionsspåren i Åhus

Rutin för genomgång av kommunala motionsspår
Vintertid - en gång per månad
Sommartid - en gång varannan vecka

Tider för elljus i kommunala motionsspår
Från kl. 05.30 tills solen går upp
Från solen går ner fram till kl. 22.30

Föreningar ansvarar för följande motionsspår

Bockeboda: Ett elljusspår som är 2 500 meter. Det finns dessutom ett flertal andra spår upp till 15,3 km. Start från Härlövs IF:s klubbstuga Bockatorpet. Mer information hittar du på Härlövs IF:s hemsida.

Degeberga: Ett elljusspår som är 2 000 meter och ett spår som är 5 000 meter. Båda med start från Hembygdsparken.

Lerjevallen: Ett elljusspår samt ett antal andra spår med varierande längd. Start från stiftelsen Lerjevallens stuga vid Lerjesjön.

Tollarp: Ett elljusspår som är 2 500 meter och flera spår med varierande längd utan belysning. Start från FK Åsens klubbstuga i Stackedala.

Samtliga spår (=markerade stigar) finns utritade på Kristianstadskartan, under rubriken Uppleva & göra, Motionsleder.

Utegym

Det finns utegym på 7 platser i kommunen:
Vid Kristianstads Idrottsplats, Bockeboda/Bockatorpet, Kulltorp vid Kulltorpet, Parkstaden vid Skogsvägen, Öllsjö i stadsdelsparken, på Österäng och vid Åhus Seaside. På kartan som finns under related information kan du se precis var de ligger. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.