Motionsspår och utegym

Det finns motionsspår på sju olika platser i kommunen samt åtta utegym. Några av spåren ansvarar kommunen för och andra ansvarar föreningar för.

Kommunen ansvarar för följande motionsspår

Södra Björket med start intill Kristianstads arenaområde/ Räddningstjänsten får en uppfräschning. 

Vi byter ut belysningen och lägger nytt underlag. Projektet är indelat i 2 etapper. Första etappen startar 28/5 och färdigställs 21/6 och gäller den delen av motionsspåret som är belägen söder om motorvägen.

Andra etappen påbörjas efter sommarsemestern och färdigställs i mitten av september. Etapp 2 är den delen av motionsspåret som är belägen norr om motorvägen.

Vä/Klackabacken
 med start intill Väbadet. Här finns ett elljusspår - 1 250 meter.

Karta över elljusspåret i Vä/Klackabacken

Åhus med start intill Åhus camping. Här finns ett elljusspår - 1 500 meter. PAN-Kristianstad har även en motionsslinga med start i samma område.
Karta över motionsspåren i Åhus

Rutin för genomgång av kommunala motionsspår
Vintertid - en gång per månad
Sommartid - en gång varannan vecka

Tider för elljus i kommunala motionsspår
Från kl. 05.30 tills solen går upp
Från solen går ner fram till kl. 22.30

Föreningar ansvarar för följande motionsspår

Bockeboda: Ett elljusspår som är 2 500 meter. Det finns dessutom ett flertal andra spår upp till 15,3 km. Start från Härlövs IF:s klubbstuga Bockatorpet. Mer information hittar du på Härlövs IF:s hemsida.

Degeberga: Ett elljusspår som är 2 000 meter och ett spår som är 5 000 meter. Båda med start från Hembygdsparken.

Lerjevallen: Ett elljusspår samt ett antal andra spår med varierande längd. Start från stiftelsen Lerjevallens stuga vid Lerjesjön.

Tollarp: Ett elljusspår som är 2 500 meter och flera spår med varierande längd utan belysning. Start från FK Åsens klubbstuga i Stackedala. Mer information hittar du på FK Åsens hemsida.

Samtliga spår (=markerade stigar) finns utritade på Kristianstadskartan, under rubriken Uppleva & göra, Motionsleder.

Utegym

Det finns utegym på åtta platser i kommunen; Vid Bockeboda/Bockatorpet, Kristianstads arenaområde, Kulltorp vid Kulltorpet, Parkstaden vid Skogsvägen, på Vilans spontanidrottsplats, vid Åhus Seaside, Öllsjö i stadsdelsparken och på Österäng. På kartan som finns under relaterad information kan du se precis var de ligger eller klicka på respektive bild.  

Bockeboda
Kristianstads arenaområdeKristianstads arenaområde
Kulltorp vid Myrvägen/Björket
Parkstaden vid lekparken vid Skogsvägen
Vilans spontanidrottsplats
Åhus Seaside
Stadsdelsparken i Öllsjö
Spontanidrottsplatsen på Österäng
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.