Lekplatser

Runt om i kommunen finns lekplatser av varierande storlekar. Antalet lekplatser och hur stora dessa är beror på hur stort och tätbefolkat området är.

Kommunens största lekplats finns i Tivoliparken. Lekplatserna är sedan fördelade mellan de olika stadsdelarna och i varje basort finns en större lekplats. De senare är tillgänglighetsanpassade och har ett tema som är hämtat från närområdet.

Felanmälan

Om du upptäcker något fel på lekutrustningen i en lekplats är det viktigt att du felanmäler det. Felanmälan görs till kommunens medborgarcenter.

Park- och lekplatsprogrammet

Varje år görs insatser för att förbättra parkmiljöer och lekplatser runt om i kommunen. Projektet, som kallas Park- och lekplatsprogrammet, innebär att de olika bostadsområdenas parker och lekplatser ses över i turordning. Inför varje nytt område samlas invånarnas synpunkter in hur de vill att just deras grönområden ska utvecklas. Vissa år hålls parkträffar på plats och vissa år samlas synpunkterna in genom webbenkät. Synpunktsinsamlingen sker vanligtvis under vintern.

Orter för park- och lekplatsprogrammet:

 • 2011 - Önnestad
 • 2012 - Degeberga
 • 2013 - Arkelstorp
 • 2014 - Tivoliparken
 • 2015 - Hedentorp/Viby
 • 2016 - Kulltorp/Näsby
 • 2017 - Åhus
 • 2018 - Tollarp
 • 2019 - Fjälkinge

2018 - Tollarp

2018 års park- och lekplatsprogram hålls i Tollarp. Under vintern 2017/2018 samlades Tollarpsbornas synpunkter in via webbenkät som nu har mynnat ut ett åtgärdsprogram för parkerna och lekplatserna i orten.

Sammanfattat så kommer sex stycken av Tollarps sju befintliga lekplatser att rustas upp. En avvecklas och ersätts med en helt ny större områdeslekplats. I kartan nedan kan du klicka på de blåa punkterna och läsa om åtgärderna.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Medborgarcenter

Telefon

044-13 50 00

Besöksadress

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad

Prova på frisbeegolf!

Frisbeegolf i Öllsjö

I Öllsjö finns en frisbeegolfbana. Det fungerar ungefär som vanlig bangolf, men man byter ut golfbollen mot en frisbee. Ladda ned ett protokoll här och prova!

Läs mer