Lekplatser

Runt om i kommunen finns lekplatser av varierande storlekar. Antalet lekplatser och hur stora dessa är beror på hur stort och tätbefolkat området är.

Kommunens största lekplats finns i Tivoliparken. Lekplatserna är sedan fördelade mellan de olika stadsdelarna och i varje basort finns en större lekplats. De senare är tillgänglighetsanpassade och har ett tema som är hämtat från närområdet.

Felanmälan

Om du upptäcker något fel på lekutrustningen i en lekplats är det viktigt att du felanmäler det. Felanmälan görs till kommunens medborgarcenter.

Park- och lekplatsprogrammet

Varje år görs insatser för att förbättra parkmiljöer och lekplatser runt om i kommunen. Projektet, som kallas Park- och lekplatsprogrammet, innebär att de olika bostadsområdenas parker och lekplatser ses över i turordning. Inför varje nytt område hålls en parkträff på plats där invånarna kan lämna synpunkter på hur de vill att just deras grönområden ska utvecklas.

Under 2016 är det lekplatserna och grönområdena på Näsby som ses över. Medborgarnas synpunkter hämtades in under hösten 2015 och nu pågår utformning av ett förslag till åtgärder. Sammanfattat går de ut på följande:

 • Hjärtebackes park
  Utveckling av park- och lekfunktioner. Stadsdelspark som kommer att få ny lekplats.
 • Norringeparken
  Utveckling av parken och lekplatsens funktioner.
 • Skördevägens lekplats
  Upprustning.

Under 2017 är det lekplatserna i nordvästra Åhus som kommer att ses över.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.