Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Lekplatser

Runt om i kommunen finns lekplatser av varierande storlekar. Antalet lekplatser och hur stora dessa är beror på hur stort och tätbefolkat området är.

Kommunens största lekplats finns i Tivoliparken. Lekplatserna är sedan fördelade mellan de olika stadsdelarna och i varje basort finns en större lekplats. De senare är tillgänglighetsanpassade och har ett tema som är hämtat från närområdet.

Felanmälan

Om du upptäcker något fel på lekutrustningen i en lekplats är det viktigt att du felanmäler det. Felanmälan görs till kommunens medborgarcenter.

Park- och lekplatsprogrammet

Varje år görs insatser för att förbättra parkmiljöer och lekplatser runt om i kommunen. Projektet, som kallas Park- och lekplatsprogrammet, innebär att de olika bostadsområdenas parker och lekplatser ses över i turordning. Inför varje nytt område hålls en parkträff på plats där invånarna kan lämna synpunkter på hur de vill att just deras grönområden ska utvecklas.

2017

Under 2017 upprustades lekplatserna och grönområdena i Åhus. Medborgarnas synpunkter hämtades in under en parkträff i Åhus i januari 2017 och via webbenkät. Platsorganisation Åhus har också engagerats i förslaget som presenterades för tekniska nämnden i mars 2017. Bland annat kompletteras parken vid borgruinen med en stor lekplats med borgtema. Utöver lekutrustningen anläggs nya planteringar, sittmurar och en cykelparkering. Vid Pepparmyntsgatan/Persiljestigen anläggs en ny lekplats i anslutning till de nya bostadsområdena och i grönytan mellan Tångvägen och Sandnejlikevägen anläggs också en ny lekplats. Tolv av Åhus befintliga lekplatser har rustats upp, bland annat har en hundrastgård anlagts i anslutning till Basilikastigen. Fyra mindre lekplatser  i Åhus har avvecklats och ersatts med de nyanlagda.

2018

Under 2018 kommer park- och lekplatsprogrammet till Tollarp. Under december 2017 samlades Tollarpsbornas synpunkter in via webbenkät. Förslaget för Tollarp presenteras här under våren 2018.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Medborgarcenter

Telefon

044-13 50 00

Besöksadress

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad

Prova på frisbeegolf!

Frisbeegolf i Öllsjö

I Öllsjö finns en frisbeegolfbana. Det fungerar ungefär som vanlig bangolf, men man byter ut golfbollen mot en frisbee. Ladda ned ett protokoll här och prova!

Läs mer