Lekplatser

Runt om i kommunen finns lekplatser av varierande storlekar. Antalet lekplatser och hur stora dessa är beror på hur stort och tätbefolkat området är.

Kommunens största lekplats finns i Tivoliparken. Lekplatserna är sedan fördelade mellan de olika stadsdelarna och i varje basort finns en större lekplats. De senare är tillgänglighetsanpassade och har ett tema som är hämtat från närområdet.

Felanmälan

Om du upptäcker något fel på lekutrustningen i en lekplats är det viktigt att du felanmäler det. Felanmälan görs till kommunens medborgarcenter.

Park- och lekplatsprogrammet

Varje år görs insatser för att förbättra parkmiljöer och lekplatser runt om i kommunen. Projektet, som kallas Park- och lekplatsprogrammet, innebär att de olika bostadsområdenas parker och lekplatser ses över i turordning. Inför varje nytt område hålls en parkträff på plats där invånarna kan lämna synpunkter på hur de vill att just deras grönområden ska utvecklas.

Under 2017 är det lekplatserna och grönområdena i Åhus som ses över. Medborgarnas synpunkter hämtades in under en parkträff i Åhus i januari 2017 och via en enkät på kommunens webbplats. Platsorganisation Åhus har sedan engagerats i förslaget som presenterades för tekniska nämnden i mars 2017. Förslaget går sammanfattat ut på följande:

Nya lekplatser

  • Skeppsbron
   Parken vid borgruinen kompletteras med en stor lekplats med borgtema. Utöver lekutrustningen anläggs nya planteringar, sittmurar och en cykelparkering.
Lekplatsen som byggs vid den gamla borgruinen Aosehus får borgtema.
  • Täppet
   Vid Pepparmyntsgatan/Persiljestigen anläggs en ny lekplats i anslutning till de nya bostadsområdena.
  • Äspet
   I grönytan mellan Tångvägen och Sandnejlikevägen anläggs en ny lekplats.

Upprustning av befintliga lekplatser

Många av Åhus lekplatser rustas upp:

  • Basilikastigen
   I anslutning till Basilikastigen anläggs även en hundrastgård.
  • Barkborrevägen
  • Barkskeppsvägen
  • Båtbyggarevägen
  • Daggkåpevägen
  • Linjeskeppsvägen
  • Nyponvägen
  • Palmers väg
  • Slottsgatan
  • Spetalsvägen
  • Stolpegatan
  • Gunrumsvägen

Nedläggning av befintliga lekplatser

För att hålla kvalitet och jämn fördelning av lekplatserna i områdena, måste vi tyvärr även avveckla några lekplatser:

  • Korvettvägen
  • Majvivestigen
  • Mastkorgsvägen
  • Töregränd

Åtgärderna i Åhus sker löpande under 2017. Vilken ort som är aktuell för park- och lekplatsprogrammet 2018 redovisas på denna sida när det är klart.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.