Boka idrottsanläggning

Smittskydd Skåne gick ut med en sammanställning 10 mars 2021 kring vad som gäller i samband med aktiviteter för idrottsföreningar. Sammanställningen innehåller information kring pandemilagen, Folkhälsomyndighetens allmänna råd samt regionala råd från Smittskydd Skåne.

Utifrån sammanställningen gör kultur- och fritidsförvaltningen bedömningen att nuvarande åtgärder fortsatt gäller vid verksamhet i kommunala idrottsanläggningar. Det innebär att läger, matcher och tävlingar inte ska genomföras. I övrigt gäller:

Kommunala idrottsanläggningar inomhus, inklusive Tivolibadet, öppen sedan 8 februari för verksamhet för barn och unga, födda 2002 och senare.

 • Omklädningsrum i idrottsanläggningar ska inte användas.
 • För Tivolibadet och Kristianstads ishall ges möjlighet att använda omklädningsrum, då det i dessa fall bedöms som ett mer smittsäkert alternativ. 

För att verksamheten ska kunna genomföras för målgruppen gäller följande: 

 • Håll avstånd, träning ska om möjligt bedrivas så att inte närkontakt förekommer
 • Utför aktiviteten i mindre grupper med maximalt åtta personer. Är ni fler så dela upp gruppen i mindre träningsgrupper
 • Dela inte utrustning med någon
 • Res till och från aktiviteten individuellt 

Kommunala idrottsanläggningar utomhus -  konstgräsplaner, grusplaner samt friidrottsanläggningar vid Kristianstads arenaområde och Åhus IP - hålls fortsatt öppna för alla åldrar. Omklädningsrummen är stängda. 

För att verksamheten ska kunna genomföras gäller följande:

 • Håll avstånd, träning ska om möjligt bedrivas så att inte närkontakt förekommer
 • Utför aktiviteten i mindre grupper med maximalt åtta personer. Är ni fler så dela upp gruppen i mindre träningsgrupper
 • Dela inte utrustning med någon
 • Res till och från aktiviteten individuellt 

Fortsatt gäller att anläggningarna är öppna för yrkesmässig idrott samt skolverksamhet. 

Åtgärderna gäller så länge inget annat meddelas. 

Inne i varje kommunal idrottsanläggning finns informationsblad med hur många personer som maximalt får vistas i lokalen, utifrån pandemilagen. Fortfarande gäller dock att verksamheten ska ske i mindre grupper med maximalt åtta personer i varje grupp. Om ni märker att dessa informationsblad har försvunnit, vänligen meddela fritid@kristianstad.se

Ett ansvar vilar på respektive förening, företag och privatpersoner att följa de förhållningsregler som här förmedlas. 

För föreningar som bedriver verksamhet i en föreningsdriven anläggning anser kommunen att det är viktigt att råden följs även i dem. Det är också viktigt att föreningslivet i Kristianstads kommun lyssnar in vad som gäller i just Skåne (sammanställningen från Länsstyrelsen finns i sin helhet under relaterad information), och inte bara lyssnar in budskap från sina respektive nationella förbund.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.