Skolbad

Här hittar du den information och de länkar du behöver för att boka skolbad.

Boka skolbad

Vardagar mellan 13.10-16.00 är bana 1-4 i motionsbassängen och bana 9-10 i hoppbassängen bokningsbara. Vi rekommenderar max 10 deltagare per bana. Tänk på att ta med ditt bokningsbesked till receptionen på Tivolibadet.

För att kunna boka behöver du inloggningsuppgifter. Saknar du uppgifter kontakta bokning.tivolibadet@kristianstad.se

Tänk på att fylla i alla bokningsuppgifter. Avbokning ska ske minst en vecka innan sin bokade tid. Ej utnyttjad tid debiteras.

 Regler vid skolbad

 • Medföljande personal från skolan har det fulla tillsynsansvaret och ska hålla god uppsikt över sina elever under hela besöket.
 • Skolans personal är skyldig att informera eleverna om ordningsföreskrifter samt det automatiska brandlarmet på Tivolibadet innan besöket.
 • Personalen från skolan ska vara först och sist på plats.
 • Medföljande personal ska se till att eleverna följer de ordningsföreskrifter som gäller på Tivolibadet.
 • Tillträde gäller endast förbokade banor
 • Ombyte sker i gruppomklädningsrummen på bottenplan
 • Duschning är obligatoriskt innan bad
 • Underkläder är ej tillåtet
 • Ej utnyttjade tider debiteras

Rutiner vid brandlarm för skolpersonal

Vi har ett automatiskt brandlarm på Tivolibadet. När larmet går ljuder en uppmärksamhetston innan en röst meddelar alla att lämna byggnaden. Detta sker på svenska och engelska. Badmästarnas uppgift vid larm är att kontrollera, utrymma samt möta upp räddningstjänsten för avrapportering.

För skolpersonalen gäller att se till att alla elever från respektive skola kommer upp ur bassängen för att sedan direkt bege sig mot närmaste nödutgång och vidare mot samlingspunkten som är korsningen Tivolibadsgatan / Lilla Bangårdsgatan vid Barbacka. Kontrollera att samtliga elever är återsamlade omgående. Om någon saknas meddela omedelbart räddningstjänsten. Vid behov kommer dörrarna öppnas upp till Barbacka.

Det är viktig att skolpersonalen visar eleverna var återsamlingsplatsen är.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.