Föreningar

Här hittar du den information du behöver för att som förening boka tid på Tivolibadet.

Bokningsrutiner

 • Önskemål om tider för nästkommande säsong ska vara inkomna senast den 31 mars via mejl till Malin som är bokningsansvarig, malin.wellberg@kristianstad.se
 • Vi kallar till en obligatorisk föreningsträff 1 gång/år.
 • Ledare ser till att lokala trivselregler följs.
 • Tillträde till anläggningen 15 min innan samt 40 min efter bokad tid. Vid bassängbokning finns tillgång till bastu.
 • Lokalen ska iordningställas efter utnyttjad tid.
 • Ledaren är skyldig att informera deltagarna om det automatiska brandlarmet innan verksamhetsåret startar.
 • Fakturering sker månadsvis.
 • Justering av bokning görs vecka 38 och vecka 5.
 • Ej avbokad tid debiteras.
 • Allmänna bestämmelser för uthyrningsverksamheten avseende lokaler, planer etc. hyrda genom kultur- och fritidsförvaltningen gäller övergripande.
 • Felanmälan görs till Teknikiska förvaltningen: 044-13 66 66
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.