Vad gör vi för att begränsa spridning av Covid-19

På friluftsbaden genomför vi en mängd åtgärder för att kunna hålla öppet för besökare på ett tryggt sätt. Vi hjälps åt genom att visa ömsesidig hänsyn.

Kristianstads kommun och vi på friluftsbaden vill erbjuda bad och härliga dagar under sommaren, men också uppmana till försiktighet så att vi inte sprider covid-19. Stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk. När du är frisk är du välkommen att simma, hoppa och bada på våra friluftsbad.

Det är viktigt att vi alla följer Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer. Tillsammans kan vi undvika att sprida coronaviruset.

Vad gör vi på friluftsbaden?

På friluftsbaden genomför vi en mängd åtgärder för att kunna hålla öppet för besökare på ett tryggt sätt. Vi hjälps åt genom att visa ömsesidig hänsyn. 

Vi uppmanar våra besökare att:

 • hålla avstånd till övriga sällskap.
 • undvika trängsel i köer och omklädningsrum.
 • använda de duschar som är öppna. Vissa är avstängda för avståndets skull.
 • använda markerade klädkrokar i omklädningsrummet.
 • stanna hemma när man är sjuk.
 • tvätta händerna ofta.
 • duscha innan bad. Duscha kan man göra både ute och inne. Använd gärna uteduschen.
 • gärna byta om utomhus, så undviker vi trängsel i omklädningsrummet.

Vad gör vi mer:

 • tar vattenprover flera gånger om dagen för att säkerställa att vattnet är badmässigt. Kloret i vattnet dödar virus och bakterier.
 • ökar frekvensen av städning i omklädningsrum, toaletter och andra utrymmen.
 • desinficerar ytor som många tar på.
 • markerar vid kiosken för att visa rekommenderat avstånd till andra besökare.

Regeringen har på Folkhälsomyndighetens rekommendationer beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare tills vidare inte får hållas. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar lyder under ordningslagen och badanläggningar lyder inte under denna lag. Alltså omfattas inte friluftsbaden av beslutet om begränsning till 50 personer. Precis som på bussar, i affärer med flera platser gäller ett egenansvar för alla individer och vi måste alla hjälpas åt och visa hänsyn.

Du kan läsa mer om vad som menas med allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på Polismyndighetens webbplats.

Vi följer utvecklingen och uppdaterar den här sidan vid behov. För mer information se Folkhälsomyndighetens information om covid-19 och myndigheternas samlade information på krisinformation.se.

 

 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.