Naturlek i Åhus

Nu kan du som är i Åhus och går på Skåneleden även stanna till och leka på den nya Skåneleken. Detta är en plats för lek och lärande i naturen, som uppmuntrar till rörelse och ger kunskap om biologisk mångfald. Mitt i tallskogen.

Barn från Jollens förskola i Åhus  var och testade redskapen på Skåneleken.
Barn från Jollens förskola i Åhus var och testade redskapen på Skåneleken.

Skåneleken en del av Region Skånes och Kristianstads kommuns satsning på barn och ungas rörelse i naturen och har blivit verklighet genom medel från Region Skånes regionala utvecklingsnämnd.
– Detta är en perfekt plats att stanna när man går på Skåneleden SL6 Vattenriket. Det finns redskap att leka på, sittplatser och natur att upptäcka, säger Jenny Sahlström på kultur- och fritidsförvaltningen på Kristianstads kommuns som varit projektledare för Skåneleken.

Elsa Broström var på plats och testade Skåneleken och det gällde att ha bra balans på redskapen.

Invigningen gjordes av Kristianstads kommuns ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Lena Ohlsson (M). Efter sitt tal testade hon redskapen genom att själv göra en volt i ett rep. Det fanns fler på plats som genast ville testa Skåneleken. Barn från Jollens förskola i Åhus var på plats och var snabbt i gång och lekte.

Lekredskapen i skogen testades även av 10-åriga Elsa Broström. Hon har de senaste åren testat flera barn- och familjeaktiviteter i Kristianstads kommun. Hon tyckte det var ett trevligt ställe och gav det godkänt.
– En del av stationerna var svårare, som denna som har en stock som rullar, säger Elsa.
Men med övning gick även den bra att ta sig fram på den också.

Den nya Skåneleken ligger i Åhus nära Täppetleden. Vid Vannebergavägen finns en liten parkering och sedan ligger själva Skåneleken cirka 100 meter söderut mot campingen First Camp.

Här hittar du till Skåneleken i Åhus. Den blå pricken är parkering och den orange pricken är Skåneleken


 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.