Friluftsplan

Kristianstads kommun antog en Friluftsplan för kommunen i juni 2023. Planen gäller 2023–2027. Syftet med Friluftsplanen är att samordna och sätta mål för arbetet med friluftsliv i kommunen och att bidra till kommunens övergripande mål inom hållbarhet och attraktivitet.

Friluftsliv är något som förutsätter samverkan mellan flera olika aktörer på lokal, regional och nationell nivå därför har såväl berörda föreningar och organisationer i kommunen liksom regionala aktörer varit delaktiga i arbetet med att ta fram Friluftsplan 2023–2027 för Kristianstads kommun.

Vision och målområden

Vision för friluftslivet i Kristianstads kommun är ”Ett inspirerande friluftsliv över gränser som stärker samhällsutvecklingen”.

Fem målområden ska säkra strävan att uppnå visionen:

  • Friluftsliv för alla och naturen som samlingspunkt
  • Stärkt engagemang och samverkan för friluftslivet
  • Förståelse och respekt för naturens värden
  • Friluftsliv för god folkhälsa och hållbarhet
  • Ett rikt friluftsliv för barn och unga

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.