Pulken

Pulkens naturreservat består av naturliga fodermarker mellan Graften och Helgeås huvudfåra samt en del ohävdad våtmark.

Massro av tranor rastar i Pulken
Massor av tranor rastar här under mars och april

Största delen är under högvattennivå och är regelbundet översvämmat. Här finns ett rikt fågelliv och värdefull flora. Området har sin höjdpunkt som friluftsområde i mars/april varje år då tranorna besöker området och drar stora mängder besökare.

Här finns en markväg som leder till det handikappanpassade fågeltornet som också innehåller en utställning. Under tranornas besök rustas området under ledning av Biosfärområdet Vattenriket.

Det planeras för en brygga vid Graften som ska bemannas under transäsongen.

Service

  • Toalett, 1 handikapptoalett
  • Parkering, 4 bilplatser +1 för buss, under säsong 120 st extra på fältet bredvid, 2  handikapparkeringar,
  • Rastplats
  • Informationstavla

Området är en av Vattenrikets besöksplatser.

Pulken 345x.jpg

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.