Mosslunda

Mosslunda, även ibland kallat Vä utmark, är en mycket speciell miljö i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Den gamla utmarken söder om Vä har en unik flora och bland annat har många olika orkidéarter påträffats.

Långt gångna soptippsplaner stoppades och området blev istället riksintresse och våren 2018 även naturreservat och således räddades ett gammalt kulturlandskap. Hela området består av betesmark men rastplatsen ligger utanför vid parkeringen.

Kålfjäril på Mosslunda fält

Fjäril på Mosslunda fält

 

Service

  • Parkering, 10 platser
  • Rastplats
  • Markerade strövstigar, två stigar 2,5 km som går genom kohagar
  • Informationstavla

Området är en av Vattenrikets besöksplatser.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.