Horna Sandar och Horna Grushåla

Horna Sandar och Horna Grushåla är en del av de områden som omringar Åhus och numera binds samman av Skåneleden.

Ett område, bestående av sandhed och sandstäpp, som är viktigt för lokalbefolkningen med sitt tätortsnära läge men besökare till naturreservatet passerar främst genom området utan att uppehålla sig här.

Service

  • Informationstavla

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.