Gropahålet och Lillesjö

Strax norr om Helgeåns mynning i havet ligger naturreservatet Gropahålet. Större delen av området utgörs av tallskog och i anslutning till stranden finns flygsanddyner, uppåt 20 meter höga.

Sandstranden vid Gropahålet är en del av ett stort dynlandskap som sträcker sig cirka 25 km, från Åhus i norr till Juleboda i söder. Här finns en kommunal badplats med naturistbad och hundbad.

Service

  • Toalett
  • Parkering, 30-50 platser
  • Markerad strövstig, 3,1 km
  • Informationstavla

Gropahålet är en av Vattenrikets besöksplatser.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.