Forsakar med Lillaforsskogen

Forsakar med Lillaforsskogen är ett naturreservat väster om Degeberga vid Linderödsåsens östra sluttning. Det går att ta sig hit till fots på strövstig cirka 2,3 km från Degeberga genom Degeberga backar.

Vattenfall i Forsakar
Vattenfall i Forsakar

Här får naturen utvecklas fritt och fallna trädstammar och döda träd är därför en karaktäristisk del av miljön. Ravinen bildades då en strid älv av smältvatten mejslade sig ner genom Linderödsåsen på väg ut mot havet. Ravinen är cirka 40 meter djup och här finns idag två naturliga vattenfall som tillhör Skånes högsta.

Service

  • Toalett
  • Parkering, en liten i norr och en större i söder för 153 bilar och en utsiktsplattform
  • Rastplats
  • Markerad strövstig, 1,8 km
  • Informationsskylt

Området är en av Vattenrikets besöksplatser.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.