Degeberga backar

Degeberga backar är ett kuperat område mellan Linderödsåsen och den kalkrika Kristianstadsslätten med utsiktspunkten Söndre klack.

I de branta backarna har det bildats terrassliknande formationer till följd av betesdjurens kontinuerliga hävd under århundraden. En mindre bäck, Forsakarsbäcken, rinner genom området.

Området ligger i anslutning till tätorten Degeberga vilket gör det lätt för lokalbefolkningen att nå ut i naturen. Även många skolklasser besöker området som numera är förbundet med Forsakar och Lillaforsskogen genom Degebergaleden.

Service

  • Parkering, 30 platser
  • Markerade trövstigar, två olika: 1,1 km och 1,9 km, utkikspunkt och ett antal grindar/övergångar.

Området är en av Vattenrikets besöksplatser.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.