Balsberget

Balsberget är en närmare hundra meter hög skogsklädd urbergshöjd mindre än en mil norr om Kristianstad.

Utsikt från Balsberget
Utsikt från Balsberget

Från toppen har man en milsvid utsikt över det omgivande landskapet med Råbelövssjön i öster och hela Kristianstadsslätten i söder. Området är till största del naturreservat och här finns varierande skogsmiljöer med stora bokar, stenblock och urskogsliknande stråk av ek och tall på magra hällmarker. Floran är rik och en av Skånes största grottor, Balsbergsgrottan, ligger på Balsbergets sluttning.

Skogen på Balsberget

Service

  • Toaletter
  • Parkering, 35 platser
  • Grillplats
  • Rastplatser
  • Markerade strövstigar, tre olika mellan 2,2 och 4,5 km 
  • Informationstavla

Området är en av Vattenrikets besöksplatser.

 

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.