Åbjär

Markant dalgång i sluttningen på Linderödsåsen söder om Östra Sönnarslöv, med gammal bokskog och höga naturvärden.

Från byn är det möjligt att cykla till området. Topografin är varierad med stora nivåskillnader och möjlighet till utblickar över bäckravinen. Åbjärs naturreservat bjuder vandraren på̊ varierad terräng med Mjöåns bäckravin i centrum. Det finns spännande strövstigar genom bokskog och längs ån. Mjöån rinner fram genom sumpskog och mellan stupande bergsbranter. 

Aklejruta längs med strövstigen i Åbjär
Aklejruta längs med strövstigen i Åbjär

Service

  • Parkering, 6 platser
  • Rastplats
  • Markerade strövstigar, två olika
  • Informationstavla

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.