Naturreservat

I Sverige och i många andra länder är naturreservat ett av de vanligaste sätten att långsiktigt skydda värdefull natur. De kan bildas för att bevara biologisk mångfald, för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av områden för friluftslivet.

I Skåne finns mer än 200 naturreservat, varav 55 i Kristianstads kommun.
I Skåne finns mer än 200 naturreservat, varav 55 i Kristianstads kommun.

I Kristianstads kommun finns det 55 naturreservat, många av dessa välkomnar friluftsliv men alla tål det inte lika bra. De naturreservat du läser om här är sådana som tål friluftsliv och som har anläggningar såsom toaletter, markerade stigar och parkeringsplatser. I naturreservaten gäller inte allemansrätten fullt ut utan det finns en del regler (så kallade föreskrifter) som handlar om att skydda naturen på plats. Dessa regler kan exempelvis handla om begränsningar såsom att man inte får tälta, rida eller göra upp eld. Olika reservat kan ha olika regler. Reglerna står uppsatta på skyltar i reservaten och det går också att läsa dem på Länsstyrelsen hemsida – hittadinplats.se

Gör det! Kolla vad som gäller i det naturreservat som du ska besöka, så är vi rädda om naturen tillsammans.

De naturreservat i Kristianstads kommun som är lämpliga för friluftsliv presenteras i menyn till höger.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.