Prästaskogen

Inom Boverkets satsning på ”Gröna städer” har kommunen utvecklat ett centralt tidigare otillgängligt skogsområde till en rekreationsyta med olika ekosystemtjänster i fokus.

I utvecklingen av området har kringliggande barn/ungas behov av natur och friluftsliv varit vägledande och har bland annat påverkat hur områdets nya entréer förlagts i nära anslutning till närliggande skolor/förskolor.

Sittytor, markerade strövstigar och informationstavlor finns i området.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.