Landön

Parkyta och ekbacke på Landön mellan campingen och badstranden som är väldigt populär på sommaren.

Klippta gräsytor med buskage och ridå med popplar kring parkeringen.

Det finns parkering, toalett och rastplats. Även fotbollsmål, gungställning, badbrygga och dansbana. Intill parkytan ligger en mindre ekskog med äldre träd och mycket död ved och stigar för kortare promenader.

En stor och välbesökt camping ligger i anslutning till området vilket bidrar till den höga besöksfrekvensen.

Service

  • Toalett
  • Parkering 50 platser
  • Rastplats

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.