Klackabacken

Större delen av området är halvöppna betesmarker med ett antal övergångar mellan hagarna och här finns flera intressanta fornminnen och en rik flora och fauna.

Klackabacken ligger strax väster om Kristianstad och är ett strövområde med elljusspår, strövstig, parkering och sevärdheter dit det går en asfalterad cykelväg från Kristianstad.

Större delen av området är halvöppna betesmarker med ett antal övergångar mellan hagarna och här finns flera intressanta fornminnen och en rik flora och fauna. Bland annat en gravhög från bronsåldern och lämningar från skånska kriget.

Service

  • Toalett
  • Parkering, 10 platser
  • Grillplatser
  • Markerad strövstig 4 km
  • Elljusspår 1,5 km

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.