Kjugekull

Strövområde som är internationellt känt för bouldering, sin vackra och varierande natur och hänförande utsiktspunkter.

Området är en urbergsrest med kuperad och storblockig terräng, delvis skogbevuxen och delvis med betesmarker, som innehåller utemuseum (Regionmuseet), rastplats, två strövstigar och parkering, vid arrangemang nyttjas även närliggande fält. Här anordnas evenemang såsom midsommarfirande och spökrundor vid Halloween.

Bouldering på Kjugekull
Kjugekull  är ett paradis för klättrare
Det finns många blåsippor längs stigarna på Kjugekull
Det finns många blåsippor längs stigarna på Kjugekull

En hembygdsgård innehållande café och museum brann ner 19/7 2020 och håller på att byggas upp igen.

Delar av området är naturreservat som vid kartläggningen är under överklagan. Så kallade C-föreskrifter gäller dock i det område som klassats som naturreservat. Området är besökt året runt.

Service

 • Toalett
 • Parkering, två med 50 platser
 • Markerad strövstigar, två olika 0,9 km och  3,1 km
 • Rastplats

 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.