Degeberga hembygdspark och motionsområde

Degeberga hembygdspark och motionsslingor är ett varierat område med parkkaraktär runt hembygdsparken och mer vildvuxen i området där motionsslingorna ligger.

Degeberga hembygdspark
Degeberga hembygdspark

Här finns strövstig, elljusspår, parkering, café, museum och informationsskyltar. Toalett finns bara när caféet är öppet under säsong. Här anordnas marknader och andra typer av evenemang.

Service

  • Parkering 25 platser
  • Markerad strövstig 4,4 km
  • Elljusspår 1,5 km
  • Informationsskyltar
  • Café och museum

IMG_0011 740x.jpg

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.