Bökestad

I den södra delen av sjön Raslången, på Bökestadsnäs, ligger Bökestad naturområde. Här finns en viktig och större lägerplats för Skåneleden som också används flitigt av kanotister.

Två vindskydd och ett antal eldstäder samt raststuga och vedbod återfinns här. Området kring rastplatsen består av bok- och barrskog i kuperad terräng. Mot vägen sydost om rastplatsen finns toaletter, informationsskylt, dricksvatten (bör kokas) och parkering.

Under 2021 ska nya torrtoaletter installeras vid lägerplatsen och de gamla vid parkeringen tas bort.

Service

  • Toaletter
  • Parkering, 10 platser
  • Rastplats
  • Informationsskylt
  • Vindskydd
  • Eldstäder
  • Vedbod
  • Raststuga

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.