Friluftsområden

Här hittar du information om naturreservat och friluftsområden i Kristianstads kommun. Tänk på att visa hänsyn till skog och natur när du är ute och att följa allemansrätten så att så många som möjligt ska kunna uppleva naturen, nu och i framtiden.

Bild där tre personer promenerar i naturreservatet Dunderbäcken
Promenad i Dunderbäckens naturreservat

I Kristianstads kommun finns det 58 naturreservat, många av dessa välkomnar friluftsliv men alla tål det inte lika bra. De naturreservat du läser om här är sådana som tål friluftsliv och som har anläggningar såsom toaletter, markerade stigar och parkeringsplatser. I naturreservaten gäller inte allemansrätten fullt ut utan det finns en del regler (så kallade föreskrifter) som handlar om att skydda naturen på plats. Dessa regler kan exempelvis handla om begränsningar såsom att man inte får tälta, rida eller göra upp eld. Olika reservat kan ha olika regler. Reglerna står uppsatta på skyltar i reservaten och det går också att läsa dem på Länsstyrelsen hemsida – hittadinplats.se

Gör det! Kolla vad som gäller i det naturreservat som du ska besöka, så är vi rädda om naturen tillsammans.

I de områden som benämns friluftsområden gäller allemansrätten. Allemansrätten handlar lika mycket om vad du som besökare har för ansvar för att vara rädd om naturen som vad som är tillåtet att göra.

Gemensamt för både naturreservat och friluftsområden är att det finns en eller flera markägare som är rädda om sin mark. Det är viktig att vi hjälps åt att lämna naturen såsom den var när vi kom.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.