Enkät: park- och lekplatsprogrammet 2023

Under 2023 kommer park- och lekplatsprogrammet att genomföras i Hammarslund och Norra Åsum. Här kan du lämna dina förslag till hur du tycker att orternas parker och lekplatser ska utvecklas. Enkäten är öppen till och med 15 augusti 2022.

Bilden är från Per Jägares väg i Tollarp, där park- och lekplatsprogrammet utfördes 2018.
Bilden är från Per Jägares väg i Tollarp, där park- och lekplatsprogrammet utfördes 2018.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.