Enkät: park- och lekplatsprogrammet 2020

Under 2020 och 2021 kommer park- och lekplatsprogrammet att genomföras i Hammar (2020), Färlöv (2020) och Vinnö (2021). Här kan du lämna dina förslag till hur du tycker att orternas parker och lekplatser ska utvecklas.

Bilden är från Per Jägares väg i Tollarp, där park- och lekplatsprogrammet utfördes 2018.
Bilden är från Per Jägares väg i Tollarp, där park- och lekplatsprogrammet utfördes 2018.

Nedan finner du kartor för lekplatsernas placeringar i de tre orterna. De är markerade med gungsymbol och parkerna är markerade med rosa ytor. I enkäten under kartan kan du lämna dina synpunkter hur lekplatserna och parkerna kan utvecklas.

Enkäten är öppen till och med 1 september 2019. Därefter kommer ett åtgärdsprogram att tas fram där de inkomna förslagen kommer att utgöra underlag.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.