Enkät: park- och lekplatsprogrammet 2024

Nu kan boende i Österslöv och Rinkaby enkelt lämna in synpunkter på hur lekplatserna i området ska utvecklas via kommunens medborgarenkät längre ner på sidan. Enkäten är öppen till och med 1 oktober 2023.

Lekplatsen vid Almhagavägen i Färlöv som rustades upp 2020.
Lekplatsen vid Almhagavägen i Färlöv som rustades upp 2020.

Varje år ser kommunen över parkerna och lekplatserna i en utvald ort i projektet ”park- och lekplatsprogrammet”. Förra året planerades upprustningen av lekplatserna i  Norra Åsum, Åsumtorp och Hammarslund. Lekplatserna har delvist byggs om nu under våren och resterande kommer byggas om under hösten. Men redan nu börjar planeringen inför år 2024, kommande orter som står på tur är Österslöv och Rinkaby.

Som en del av park- och lekplatsprogrammet så samlar kommunen in synpunkter digitalt via medborgarenkät nedan. Ange aktuell lekplats som du vill lämna in synpunkt på. Det går bara att göra ett val åt gången, men det går det bra att skicka in synpunkter fler gånger om du vill ange fler lekplatser än en. 

Synpunkter kan lämnas fram till och med den 1 oktober 2023.

Kartor lekplatser:

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.