Hundrastgårdar

I Kristianstad finns sju hundrastgårdar.

Hundrastgårdar

I Kristianstads kommun finns sju hundrastgårdar:

 • Ugglebjörket, mellan Ishallen och Österängskolan (Kristianstad)
 • Bastionsparken (Centrum)
 • Charlottensborgsparken (Kristianstad)
 • Basilikestigen (Åhus)
 • Brandstationen (Tollarp)
 • Jordatalsvägen, grönområdet söder om vägen (Önnestad)
 • Henningsbergsvägen (Färlöv)

Kommande hundrastgårdar:

 • Vä/Öllsjö
 • Arkelstorp

OBS! Kom ihåg att visa hänsyn bland andra hundar och deras ägare. Du måste plocka upp efter din hund även i hundrastgårdarna.

Riktlinjer för nyanläggning av hundrastgårdar finns under relaterad information. Observera att vissa hundrastgårdar har tillkommit och vissa har avvecklats sedan riktlinjerna beslutades av tekniska nämnden.

 

Vanliga frågor

  • Strandskydd, privata marker och allemansrätt - vad gäller egentligen för hundar då?

   Strandskydd

   Strandskydd reglerar inte mot djur, det är kommunens ordningsföreskrifter som gör det på offentlig plats.

   Är stränder offentlig plats?

   Stränder vid kust eller insjö som är allmänt tillgängliga för bad är offentlig plats och hundförbudet gäller alla strandremsor där, bortsett från:

   • Markerade hundbad
   • Rinkaby skjutfält
    Försvarsmaktens område. Det har egna regler och är inte är offentlig plats.

   Var går gränsen för hundförbudet? 

   Förbudet gäller på sandremsan. Där större växtlighet tar över är det inte strand och ok att gå med hund. Dyner med blandad strandråg och sand anses tillhöra själva stranden.

   Kan privata markägare förbjuda för hundar?

   Nej, inte utöver allemansrätten. Det kan endast kommunens eller naturreservatens föreskrifter göra.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.