Utmärkt badvattenkvalitet

Kristianstads kommun är stolta över att kunna erbjuda invånare och besökare inte mindre än 30 badplatser, 8 insjöbad och 22 kustbad.

Alla badplatser har toalett, parkering och sophantering. Under sommaren städas toaletterna varje dag. På badplatserna i Åhus har kommunen både ordinarie personal och feriearbetare som jobbar varje dag på att hålla strandområdet fritt från skräp.

I juni kom årets klassificeringar av badvattenkvalitet på de svenska badplatserna från Hav- och vattenmyndigheten. Återigen har alla provtagna badplatser i kommunen det högsta betyget: utmärkt badvattenkvalitet.

Under hela sommaren kör feriearbetare tillsammans med sin handledare och tar badvattenprover på badplatserna som rapporteras in på Hav- och vattenmyndighetens publika plattform Badplatsen.

Under våren inleddes ett intensivt arbete med att ställa badplatserna i ordning. Toaletter öppnas, bryggor läggs i och tång rensas på de badplatser som är hårdast drabbade och har många besökare. Det sker också avdykning kring bryggor för att säkerställa att det inte finns skrot i vattnet som kan skada de badande.

Att ha många valmöjligheter och hålla badplatserna i ett gott skick är angeläget för en kustkommun som Kristianstad. Årligen läggs drygt 5 miljoner på att drifta och underhålla kommunens badplatser.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.