Förändringar i taxorna 2018

Kommunfullmäktige fastställde 2017-12-12 nya taxor för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2018.

Taxorna för att hyra in sig i fritids- och idrottsanläggningar, inklusive bad, har inte höjts sedan 2013. Nu görs en generell höjning med ca 10 %. Höjningen gäller även hyra av båtplats i Åhus småbåtshamn samt vinteruppläggningsplats.

Matchtaxan för seniorer på de publika idrottsanläggningarna har gjorts om till en tvådelad taxa: grundtaxa plus taxa utifrån publikantal. 

Tivolibadets avgifter höjs med cirka 10 %, men även en del andra förändringar görs. Till exempel återinförs årskortet som gäller för bad och 10-kortet ändras till 12-kort. Mer info finns på www.kristianstad.se/tivolibadet.

Även i taxorna för att hyra teatern respektive Kulturkvarteret görs justeringar.

Samtliga taxor för kultur och fritids verksamheter hittar du under relaterad information.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.