Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Förändringar i taxorna 2018

Kommunfullmäktige fastställde 2017-12-12 nya taxor för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2018.

Taxorna för att hyra in sig i fritids- och idrottsanläggningar, inklusive bad, har inte höjts sedan 2013. Nu görs en generell höjning med ca 10 %. Höjningen gäller även hyra av båtplats i Åhus småbåtshamn samt vinteruppläggningsplats.

Matchtaxan för seniorer på de publika idrottsanläggningarna har gjorts om till en tvådelad taxa: grundtaxa plus taxa utifrån publikantal. 

Tivolibadets avgifter höjs med cirka 10 %, men även en del andra förändringar görs. Till exempel återinförs årskortet som gäller för bad och 10-kortet ändras till 12-kort. Mer info finns på www.kristianstad.se/tivolibadet.

Även i taxorna för att hyra teatern respektive Kulturkvarteret görs justeringar.

Samtliga taxor för kultur och fritids verksamheter hittar du under relaterad information.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.