Vattenriket

I Biosfärområde Kristianstads Vattenrike väntar många stora upplevelser året runt. I området finns över 20 besöksplatser och flera av dem har gjorts tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Som besökscenter för Vattenriket finns naturum Vattenriket, mitt i Kristianstad, mitt i Vattenriket. 

Naturum Vattenriket erbjuder inom sitt program vissa aktiviteter med funktionsnedsatta som målgrupp. Exempel på sådana aktiviteter är ”Transkådning för rullstolsburna”. 

Information om såväl tillgängligheten som programpunkter finns på Vattenrikets hemsida.

Åldersgrupp: Alla åldrar
Plats: 
Naturum Vattenriket eller ute i Vattenriket, vid någon av besöksplatserna.
Kontaktperson:
 Frågor kan ställas till naturums reception eller via e-post, se nedan. 
Telefonnummer till kontaktperson/reception: 044-13 23 30
E-post till kontaktpersonen: naturum@kristianstad.se 
Arrangör: naturum Vattenriket
Hemsida:
 vattenriket.kristianstad.se

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.